مقایسه تئوری های روابط بین الملل

تئوری ها:

رئالیسم

لیبرالیسم

سازه انگاری

عقاید اصلی

منافع شخصی دولتها و رقابت برای قدرت و امنیت

گسترش دموکراسی، همبستگی اقتصاد جهانی و سازمانهای بین المللی سبب صلح پایدار می گردد.

سیاست بین الملل توسط ایده های متقاعد کننده ، ارزش های جمعی ، فرهنگ و هویت های اجتماعی شکل می گیرد.

بازیگران اصلیIR

دولت ها بدون توجه به نوع حکومت شان

دولت ها، نهادهای بین المللی و منافع بازرگانی

ترویج ایده های جدید، شبکه های فعال فراملی وسازمانهی غیر دولتی

ابزارهای اصلی

قدرت نظامی و دیپلماسی دولت

نهدهای بین المللی و تجارت جهانی

ایده ها و ارزشها

کاستی نظریه

ناتوانی در محاسبه پیشرفت و تغییر درIR  و ناتوانی در فهم مشروعیت بعنوان یک منبع مهم قدرت نظامی

اشتباه در فهم این نکته که رژیم های دموکراتیک در صورت دارا بودن قدرت نظامی و امنیت باقی می مانند و فراموشی این نکته که ترویج دموکراسی ممکن است همراه خشونت باشد

ناتوانی در پاسخ به این نکته که ساختار قدرت و اوضاع  اجتماعی چگونه اجازه می دهند که ارزش ها تغییر یابند.

نظر در مورد جهان بعد 11 سپتامبر

وقتی ایالات متحده از قدرت جهت سرکوب تروریسم استفاده کرد نهادهای بین المللی نتوانستند این اولویت یافتن مسائل نظامی را محدود کنند.

چرا ترویج دموکراسی بعنوان جزء لاینفک استراتژی امنیتی ایالات متحده در دوران کنونی درآمده است.

 افزایش مجادلات در مورد ارزشها و شبکه های سیاسی فراملی

علت ناکامی تئوری ها بعد از 11 سپتامبر

شکست قدرتهای کوچک در قیاس با موازنه نظامی با ایالات متحده، اهمیت بازیگران غیر دولتی مانند القاعده و تمرکز آمریکا بر دموکراتیزاسیون

چرا آمریکا با وجود سازمانهای بین المللی موفق به همکاری با سایر دموکراسی ها نمی شود.

چرا علیرغم هنجارهای بشردوستانه و تلاشهای دیوان بین المللی دادگستری ، هنوز بحث حقوق بشر مغفول مانده است.

 

منبع:                                                                                

One world, rival theories

By Jack Snyder

Foreign Policy, Nov-Dec 2004 i145 p52(11            

      

نوشته شده توسط دکتر علیرضا رضائی در |  لینک ثابت   • 

منابع آزمون کارشناسی ارشد روابط بین الملل و کارشناسی ارشد علوم سیاسی

رشته روابط بین الملل در سال ۱۹۱۹ به عنوان یک رشته دانشگاهی وارد عرصه مطالعاتی اندیشمندان گردید . این رشته هم اکنون در مقطع ارشد و دکتری تخصصی در دانشگاههای تهران ، شهید بهشتی ، علامه طباطبایی، اصفهان ،دانشگاه آزاد اسلامی و ...

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دکتر علیرضا رضائی در |  لینک ثابت   • 

وضعیت قومیت در جامعه ایران

تبیین وضعیت قومیت در جامعه ایران(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران) عنوان کار پژوهشی می باشد که به سفارش دبیرخانه شورایعالی انقلاب فرهنگی ...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دکتر علیرضا رضائی در |  لینک ثابت   • 

توصیه جهت مطالعه یک کتاب توسط دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل

  عنوان کتاب: فهم علم اجتماعی . نویسنده راجر تریگ. ترجمه شهناز مسمی پرست.(تهران:نشر نی ۱۳۸۴).

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دکتر علیرضا رضائی در |  لینک ثابت   • 

فهم تکامل نظریه های روابط بین الملل

 استفاده یا عدم استفاده از فلسفه در سایر رشته های علوم اجتماعی همیشه مورد چالش بین پوزیتیویست ها و پست پوزیتیویست ها بوده است .

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط دکتر علیرضا رضائی در |  لینک ثابت   • 

برخی از منابع پایه در تئوری هایIR : نشر وزارت خارجه

  برخی از مهمترین این منابع به فارسی عبارتند از:
ادامه مطلب
نوشته شده توسط دکتر علیرضا رضائی در |  لینک ثابت   • 

تئوری روابط بین الملل در نظر و عمل

 

سازه انگاری

لیبرالیسم

رئالیسم

پایه گذاران

الکساندر ونت

جان راگی

آدام اسمیت

امانوئل کانت

هانس مورگنتا

کنت والتز

متفکران

مایکل بارنت

مارتا فین مور

کاترین سیکینک

مایکل دویل

رابرت کوهن

جان ایکنبری

جان میرشایمر

استفان والت

رابرت پاپ

مجریان

مهاتما گاندی

بن لادن

جنبش های ضد جهانی شدن

ودرو ویلسون

کوفی عنان

بیل کلینتون

هنری کسینجر

بیسمارک

برنت اسکوکرافت

منبع:

One world, rival theories

By Jack Snyder

Foreign Policy, Nov-Dec 2004 i145 p52(11

نومحافظه کاران نیز استفاده از زور را از رئالیست ها و ترویج دموکراسی  را از لیبرالیست ها گرفته اند.

نوشته شده توسط دکتر علیرضا رضائی در |  لینک ثابت   •